FAQ

Varför skall jag klimatkompensera?

Vi gör alla avtryck på miljön, det kan vara större eller mindre beroende på många faktorer, som till exempel hur du konsumerar, äter och reser. Att komma ner till 0 i Co2 påverkan är inte möjligt. Planeten och vi med den mår bra av att vi anstränger oss för att hålla nere sin individuella påverkan. Resten går att kompensera för och till och med överkompensera  (!) Med andra ord du bidrar till att sänka Co2 påverkan i världen.

 

Att bli klimatpositiv är varken svårt eller krångligt. Med klimatkompensation skapas också många positiva effekter lokalt i form av utveckling i de utvecklingsländer som många av klimatkompensationsprojekten sker i. 

Vad är klimatkompensation?

När du klimatkompenserar via Right NOW så bidrar du till projekt som främjar hållbar utveckling. Projekten varierar och kan vara till exempel satsningar på lokalt framställd hållbar och förnyelsebar energi, replantering av skog. framställning av rent vatten. Projekten monitoreras, dokumenteras och följs upp enligt Gold standard, en standard som är framtagen tillsammans med WWF och FN. Den faktiska klimatnyttan beräknas och omräknas till reduktion av Co2. 

Kan jag bli klimatneutral eller tom positiv utan att klimatkompensera?

Du kan reducera din klimatpåverkan genom att lägga om din livsstil mot mer hållbara val. Men hur mycket du Co2 "bantar" så kommer du fortfarande att ha ett stort avtryck på miljön.  Bland annat genom de utsläpp som genereras för din räkning via den offentliga sektorn. tex sjukvård, infrastruktur, skolor osv. Dessa utsläpp kan du istället kompensera för. Se exempel nedan, 

diagram.PNG

Finns det fler sätt att klimatkompensera på?

Ja det finns en mängd olika sätt att klimatkompensera på.  Samt en mängd olika standards att sätta på de aktuella klimatkompensationsprojekten. Däri fyller Right NOW en viktig funktion. Vi ser till att du får en hög standard på projekten med dokumenterad och uppföljd klimatnytta. 

ÄR Klimatkompenserare mer klimatsmarta?

Ja enligt sudie är den som klimatkompenserar mer benägen att också aktivt se över och reducera sitt befintliga klimatavtryck. 

Varför Right|NOW?

För att vi tycker att den planetära krisen är värld att ta på allvar. Vi vill visa och inspirera till aktiva och tydliga klimatåtgärder.